De Nederlandse films van De Waard

Simon de Waard begon in de tweede helft van de jaren dertig met filmen. Zijn eerste onderwerp was het natuumonument De Beer. In 1948 maakte De Waard een nieuwe film over De Beer, nadat hij na de oolrog al eerder een aantal (natuur)onderwerpen op film had vastgelegd. Een vraagteken betekent dat het precieze jaartal niet of dat het jaartal in het geheel niet bekend is. Het is spijtig dat er geen documentatie over de films van De Waard zelf bewaard is gebleven; voor de reden hiervoor zie bij 'Leven'.

Vogels en landschap van “De Beer”, 1939

Het onderwerp spreekt voor zich. Met de film gaf De Waard filmvoorstellingen. Waarschijnlijk is deze film tijdens het bombardement van mei 1940 - De Waard woonde binnen de brandgrens, het gebied dat door brand grotendeels werd verwoest - verloren gegaan.

Eenden en meeuwen in wintertijd, 1947

Vogels van de Vondelingenplaat, 1947

De idyllische vuilnisbelt, 1948

Op en om de Ackerdijkse plassen, 1948

In het land van der watermolens, 1948

Vogeleiland “De Beer”, 1948

De Velduil, 1949 (?)

De zwart-wit film laat het een en ander zien over het leven van de velduil. Naast het broeden en het grootbrengen van de jongen is er ook aandacht voor het jagen van de uil. Ook is te zien op welke manier de uil zijn prooidieren, waaronder veldmuizen, naar binnenwerkt. Deze film is door De Waard afgemaakt op basis van materiaal van Dik van Sijn.

Bos en Hei, 1951(?)

Deze kleurenfilm laat de bossen, heidevlakten en zandverstuivingen van het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’ zien. Maar ook de dieren die hier leven, komen aan bod: de herten, reeën en moeflons (wilde schapen) en ook enkele karakteristieke vogels, zoals korhaan, wulp en specht.

In Noordwest Overijsel, 1950 (?)

Deze kleurenfilm heeft de uitgestrekte plassen en moerassen van de Beukeler en de Belter Wijde als onderwerp. In de stilte en de eenzaamheid van deze grote rietwildernissen komen zeldzame vogels voor, zoals de blauwe kiekendief, purperreiger en roerdomp en verschillende andere ‘geheimzinnige’ bewoners van het moerasgebied. Prachtig is ook de flora in dit gebied: ratelaar, koekoeksbloem, wateraardbei. moeraslathyrus en nog vele andere mooie planten, die karakteristiek zijn voor laagveengebied.

De Maaslandse Vlietlanden (?)

Strand en Wad (?)

De kleurenfilm ‘Stand en Wad’ toont opnamen van het mooie eiland Texel, beelden van het vogelleven op het strand, op het wad en ook van allerlei zeedieren, zoals de heremietkreeft, zeekreeft, poon, harnasmannetje, enkele hoais00rten. Verder zeeanjelieren en zeedahlia en bloemdieren die opvallen door hun lieflijke verschijningen en door hun fijne kleuren.

Vinkenbaan en vinkentrek (?)

De zwart-wit film maakt de kijker vertrouwd met het werk op een vinkenbaan. De film laat het bedrijf en de vangtechniek op de vinkenbaan op Ockenburg zien, waar vogels gevangen worden ten dienste van het onderzoek naar de vogeltrek. De gevangen vogels worden geringd, geregistreerd en daarna weer vrijgelaten. Hierdoor is het mogelijk met zekerheid een aantal dingen over de vogels te weten te komen, zoals welke weg zij volgen naar hun wintergebied, waar zij overwinteren, waarheen zij tijdens de broedtijd rijzen en nog een aantal andere interessante zaken.

Wintergasten op De Pier (?)

 

 

Simon