Artikelen Simon de Waard in dagbladen en andere periodieken

De Waard schreef onder andere regelmatig in dagbladen en incidenteel ook in andere periodieken. Deze opsomming is niet volledig. Het is bekend dat De Waard meer heeft geschreven, maar van deze artikelen is helaas de datum niet bekend.

— Op het eiland Rozenburg. Het natuurmonument “De Beer”, De Spiegel, 1936.

— Van het eiland Rozenburg. Vogelleven op “De Beer”, Panorama, no 21, 1937.

— Paaschtocht over de Veluwe. Duizend en een, bijvoegsel bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, 16 april 1938.

— Bij de vogels op “De Beer”, Panorama, 25 mei 1939.

— Vogelleven op “De Beer”, Panorama, 30 juni 1949.

— De koekoek - stem zonder lichaam, Nieuwe Rotterdamse Courant, 10 juni 1950.

— Op bezoek bij de purperreigers in Noordwest-Overijssel, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29 juli 1950.

— Op bezoek bij de Lachstern, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 augustus 1950.

— Op zoek naar vogelgebieden in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 september 1950.

— Herfst aan de zeekant, De Kampioen, oktober 1950.

— Herinnering aan een oudejaarsdag met sneeuw, De Kampioen, december 1950.

— Het winterkoninkje – opvallende zanger en merkwaardig bouwspecialist, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 februari 1951.

— Natuurmonument De Beer – Unieke vogelbroedplaats aan de Noordzeekust, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 juni 1951.

— De Ackerdijkse Plassen, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 augustus 1951.

— Waadvogels die voor de mens geen schuwheid kennen, Algemeen Dagblad, 6 oktober 1951.

— Een vogeltrekdag aan de zeekant, Toeristenkampioen no 20, 15 oktober 1951.

— Winterdag op “De Beer”, Algemeen Dagblad, 22 december 1951.

— Vogels aan de zeekant, Algemeen Dagblad, 5 januari 1952.

— Het rush-verschijnsel, Algemeen Dagblad, 9 februari 1952.

— De lente is in vogelland, Algemeen Dagblad, 22 maart 1952.

— Bij de dwergsterntjes, Algemeen Dagblad, 31 mei 1952.

— Naar Zweden en Lapland voor de vogeljacht met de camera, Algemeen Dagblad, 7 juni 1952.

— Heeft de vogelzang bepaalde functies?, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 juli 1952.

— Op zoek naar vogelnesten in de berkenbossen, Algemeen Dagblad, 9 augustus 1952.

— Bleiksøya: vogeleiland in Noorwegen, Algemeen Dagblad, 13 september 1952.

— Interessant vogelgebied, Algemeen Dagblad, 7 oktober 1952.

— Voorjaarsverschijnselen in het polderland, Algemeen Dagblad, 20 maart 1953.

— Als de natuur ontwaakt. De koekoek: ei in andermans nest, Algemeen Dagblad, 9 mei 1953.

— Schouwens vogelstand, Algemeen Dagblad, 25 juli 1953.

— Vogels in de wintertijd, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 december 1953.

— Voorjaar in vogelland, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 maart 1954.

— Voorjaarsdag aan de zeekant. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 april 1954.

— Vogelleven in Zuidslavië, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 september 1954.

— Vogelleven in Zweden, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 mei 1955.

— Een Noorse vogelrots, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 jun i 1955.

— Vogels aan de Noorse kust, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 mei 1959.

— Skokholm – vogeleiland voor de kust van Wales, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 december 1961.

 

Simon