Anton van den Oord

Een novemberdag

In het eerste artikel dat Simon de Waard over de Beer schreef, wordt voor het eerst Anton van den Oord (1912-1966) opgevoerd. In dit eerste artikel, 'Een novemberdag op De Beer' uit 1936, treffen we illustraties van Van den Oord aan. Onder de kop van het artikel staat 'Met foto’s van den schrijver en teekeningen van Anton van den Oord'; een zinsnede die in de daarop volgende vijftien jaar nog menig artikel van De Waard zou sieren. Van den Oord was van huis uit onderwijzer, maar daarnaast een uitstekend en kritisch veldornitholoog. Ook Voous maakt in zijn boek ‘In de ban van Vogels’ melding van de jarenlange samenwerking tussen De Waard en Van den Oord. Voous spreekt in dit verband over het werk van Van den Oord van de 'lichtvoetige' pentekeningen.

Eern ongewenst intermezzo was dat Anton van den Oord samen met Simon de Waard tijdens de grote razzia in Rotterdam op 10 en 11 november 1944 werd opgepakt. Hij werd tewerk gesteld in Lager Staffelbach bij Bamberg in Beieren, Duitsland. Van den Oord was daar pakjesdrager op het station; De Waard locomotievenpoetser.

In 1961 schreef Van den Oord een deel over vogels in de derde druk van het informatieboekje over natuurmonument de Beer. De Beer was toen overigens al in een verregaande staat van ontbinding. Verder heeft Van Oord weinig geschreven. Voous omschreef Van den Oord als een 'bescheiden en uiterst bekwaam vogelwaarnemer'.

— Zie ook Voorbeelden van tekeningen van Van Oord

 

Simon