Nieuws

Deze website is per 1 januari 2024 ondergebracht bij de website over natuurmonument De Beer.
Naar
Simon de Waard bij Natuurmonument De Beer

Deze website wordt per 1 april 2024 beƫindigd.

 

Simon de Waard

Simon de Waard (1905-1986), de Rotterdamse natuurpublicit, fotograaf en filmer, dankt zijn bekendheid vooral aan alles wat hij produceerde over het uitzonderlijke natuurmonument De Beer. Al in de tweede helft van de jaren dertig was hij een frequent bezoeker van dit legendarische natuurgebied op de kop van Rozenburg aan de zuidkant van de Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Holland. Hij stuurde verslagen van zijn bezoeken aan De Beer aan het bestuur van de Stichting Natuurmonument de Beer. Zijn bezoeken aan De Beer resulteerden ook in een groot aantal artikelen in bladen als In Weer en Wind en De Wandelaar. Maar boven alles zal Simon de Waard worden herinnerd om zijn film over De Beer, die hij aan het eind van de jaren veertig maakte. Daarmee richtte hij een monument voor De Beer op.

Na de oorlog, in de tweede helft van de jaren veertig, nam de productiviteit van De Waard sterk toe. Hij schreef niet alleen opnieuw vele artikelen over De Beer, maar hij fotografeerde er ook veel. Uitgaven van de Stichting Natuurmonument De Beer werden opgeluisterd mede met werk van zijn hand. Voorbeelden hiervan zijn het mapje met twaalf 'snapshots'. In 1948 filmde De Waard op De Beer. Zijn film over De Beer, waarin hij waarschijnlijk ook materiaal van een eerdere film van voor de oorlog gebruikte, is het enige uitvoerige document over het De Beer van rond 1950. Bijzonder is ook de uit 60 dia's bestaande serie 'Vogeleiland "De Beer" ' met een bijbehorend tekstboekje. De dia's zijn grotendeels van de hand van Simon de Waard. Te oordelen naar de uitvoeringsvorm was het bedoeld voor gebruik in het lager onderwijs. Dia's en tekst geven, net als de film van De Waard, een redelijk compleet overzicht van het bijzondere karakter van De Beer.

Verruiming van de blik

In de loop van de jaren vijftig verbreedde De Waard zijn blik en maakte hij reizen naar vele Europese landen. Het foto- en flimmateriaal gebruikte hij om lezingen te geven. Een activiteit waarin hij tot in de jaren zeventig mee in zijn levensonderhoud voorzag. We zouden ons Simon de Waard waarschijnlijk alleen herinnerd hebben als de man die in 1948 een film over natuurmonument De Beer maakte en die mooie artikelen over De Beer schreef, als er op een dag niet iets bijzonders was gebeurd. Begin jaren tachtig was Simon de Waard al op leeftijd, toen hij zijn hele leven aan de straat zette. Films, fotos, apparatuur, aantekeningen: alles ging naar het grofvuil. We zouden hier echter nooit weet van hebben gehad als een buurman niet een deel van dit materiaal voor de ondergang had behoed. Een groot deel van dit materiaal berust nu in de depots van Museum Volkenkunde, het Nederlands Foto Museum en de Stichting Beeld en Geluid. Gerard Ouweneel en Ruud Vlek hebben een belangrijke rol gespeeld om het materiaal veilig te stellen.

— Lees meer over het leven van deze bijzondere man bij 'Leven'

— Lees meer over het werk van deze bijzondere man bij 'Werk'

 

Simon